Autumn creations for 2-year-olds / Jesenné aktivity pre 2 ročné deti

Autumn creations for 2-year-olds / Jesenné aktivity pre 2 ročné deti

In the following article you can find all the autumn activities we’ve been posting on our social media. There you go, get inspired.

V tomto článku Vám prinášam zosumarizovanie jesenných aktivít, ktoré som uverejňovala aj na sociálnych sieťach creativevivien. Nech sa páči, môžte sa inšpirovať.

 

 1. chesnut mandala/gaštanová mandala

Chesnut mandala – Chestnuts & creativity is all you need.

Gaštanová mandala – Gaštany a tvorivosť je všetko čo potrebujete.

 

 1. play-dough catterpillars/plastelínové húsenice

Play-dough catterpillars – Make kids’ favorite game even more fascinating by adding learning colors, shapes and numbers.

Plastelinové húseničky –
Deti milujú hry s plastelínou, oživte túto hru zábavným učením sa farieb, tvarov a čísiel.

 1. draw the other half of leaves/dokresli druhú polku listov

A very quick, simple but real fun activity – Vivien cut a leaf in half, pasted it onto paper and then drew the missing part. With different leaves it’s even more attractive.

 

 Veľmi rýchla, jednoduchá a pritom tak zábavná aktivita – Vivien si list prestrihla na polovicu, nalepila na papier a fixkou dokreslila chýbajúcu časť listu. Keď nazbierate rôzne tvary a farby listov, tak bude táto aktivita zábavnejšia a zaujímavejšia pre dieťa

 1. autumn garland/jesenná girlanda

You’ll need: a small branch, wire, feathers, beads, white hard paper, color paper, scissors, glue – Cut out various leaves shapes. Then cut up the color paper into small pieces and paste those onto the leaves. Thread beads on the feathers. I attached each to the wire and then tied it to the branch. Our new garland is already hanging on the doll house.

 

 K tejto aktivite sú potrebné: malý konárik, špagát, pierka, korálky, tvrdý papier biely, farebný papier, nožnice, lepidlo. Pomocou nožníc si vystrihnete rôzne tvary jesenných listov. Z farebného papiera si postriháte malé kúsky, tie si Vivien ponalepovala po vystrihnutých listoch. Na pierka si navliekla korálky. Potom som na všetky poprivezovala špagát a uviazala o konár. Jesenná girlanda nám už visí na domčeku.

 1. wild flower/divoké kvety

Painting on canvas – detailed instructions in Instagram stories, make sure you follow us there.

Obraz na plátne – podrobný návod sme Vám priniesli v stories na Instagrame. Preto nás sledujte aj tam.

 1. autumn tree with pencil shavings/jesenný strom z ostružliniek

 Autumn creation continues – This one’s for the youngest. Vivien first drew a tree and sprinkled it with pencil shavings. Try it to give those tiny fingers a great workout.

 Jesenné tvorenie pokračuje – Toto je presne maľovanie určené aj pre najmenších. Vivien si namaľovala strom podľa svojich predstáv a potom si naň lepila ceruzkové ostružlinky. Vyskúšajte detičkám rozcvičíte ich malinké pršteky.

 

 1. personalised text with chestnuts/personalizovaná hra z gaštanov

Create your own game with personalised text – Use quick-drying marker pens and simply write the required letters on the chestnuts.

Vytvorte si vlastnú personalizovanú hru – Pomocou lakových zvýrazňovačov napíšte požadované písmena na gaštany a hra môže začať

 1. autumn tree/jesenný strom

Learning to draw a tree is such fun – Beautiful autumn colors will stand out on dark background evoking charming autumn night skies.

Učenie sa maľovať strom je veľká zábava –  Krásne jesenné farby budú vynikať na tmavom podklade a budú pripomínať krásnu jesennú noc.

 1. bat/netopier

Got some toilet paper roll bases? – Create a bat!

Neviete čo s nevyužitou rolkou od toaletného papiera? – Vytvorte si netopiera!

 1. corn/kukurica

 Activity with corn – Cut the corn leaves out of colored paper, then paste them onto hard paper. Create the body with clay and place the corn grains in it.

Aktivita s kukuricou – Z farebného papiera si vystrihnete lístky kukurice, ktoré nalepíte na tvrdý výkres. Z plastelíny si vytvoríte šúlok kukurice, do ktorej zapichujete zrnká kukurice.

 1. hedgehog/ježko

Hedgehog ? – Using autumn nature’s gifts.

Ježko ? – Začíname využívať plody jesennej prírody.

 1. apple orchard/jablkový sad

Counting the apples – Learning with fun&games.

Jabĺčkové počítanie – Ako sa učiť počítať hravo a zábavne.

 1. pumpkin/tekvica zo strukovín

Pumpkin made of lentils – Ideal for tiny fingers skills development

Tekvica zo strukovín – Ideálne na rozvíjanie malých prštekov.

Viac nájdete na: https://creativevivien.com/pumpkin-made-of-legumes-tekvica-zo-strukovin/

 1. apple/jablko

Apple season is coming.

Keď už sa blíži tá jablková sezóna.

 

Check out our stories to find more detailed instructions to the current activities.

Sledujte naše stories sú tam podrobné návody ku každej aktuálnej aktivite.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.