Ako zabaviť dieťa na dovolenke – jednoducho a rýchlo

Aktivity pre každé dieťa. Podobne ako mnohí z Vás nechcete na dovolenku zbytočne vláčiť milión vecí, tak som si pripravila pre Vás tento článok, ako zabaviť Vaše dieťa na dovolenke. Nepotrebujete brať veľa tvorivého materiálu. Bude stačiť biely papier a zopár ceruziek. 

Prinášam Vám zopár tipov, inšpirácie, u nás mali úspech, tak verím, že aj Vás potešia. 

Budete potrebovať: 

Obyčajný biely papier 

Ceruzku 

Ak sa Vám pomestia farebné ceruzky alebo fixky, my máme taký cestovateľský kufrík, veľmi dobrá vec, v najbližšej story na našich sociálnych sieťach Vám ho predstavíme 

Lepidlo 

Nožničky  

Nech sa páči naše aktivity: 

Osviežujúci letný pohár 

Z obyčajného bieleho papieru si vystrihnete tvar ľubovoľného pohára. Zo zvyšku papiera si vystrihnete ľadové kocky, jahody, čučoriedky, černice, citróny, limetky – čo sa Vám podarí. Ak nemáte slamku- vystrihnite si z papiera pásik.  

Tip: – ja som na limetky a citróny použila odličovacie tampóny a detičky mi ich pokreslili fixkami 

Všetko pekne pokreslíte buď farbičkami alebo fixkami, čo máte k dispozícii. A na záver si to poprilepujete na pohár. Zábava zaručená. 

Dokresli ma 

Budete potrebovať: 

Obyčajný papier 

Ceruzku 

Papier prehnete na dve časti. Na jednu polku nakreslíte časť obrázku. Obrázok voľte vzhľadom k veku. Pre najmenšie detičky jednoduché obrázky – napríklad: slniečko, kvapka, srdce, a pre staršie náročnejšie – motýľ, dom, postava. Na druhú polku papiera musí dieťa dokončiť tento obrázok, čiže nakresliť na druhú polku presne to isté. 

Obrázok si detičky môžu potom samozrejme vyfarbiť. 

Počítame  

Budete potrebovať: 

Biely obyčajný papier 

Ceruzku 

Farebné ceruzky/fixky 

Na papier nakreslíte kvet, do vnútra kvietku napíšete číslo. Toto číslo znázorňuje počet lístkov, ktoré má dieťa dokresliť na stonku. Môžete to spraviť aj tak, že musí dokresliť lupienky. Následne musí obrázok vyfarbiť. 

Toto isté môžete spraviť s obláčikom. 

Nakreslíte obláčik do neho napíšete číslo a dieťa musí dokresliť kvapky v presnom počte ako je napísané číslo v obláčiku. 

Pri menších detičkách dáte len čísla 1-5 a pomôžete im pri vytváraní lístkov, lupienkov alebo kvapiek. 

Väčším detičkám môžete do vnútra kvetu alebo obláčika napísať aj príklady. Starším detičkám aj náročnejšie príklady. 

Papierový páv 

Budete potrebovať: 

Obyčajný biely papier 

Farbené ceruzky/fixky 

S jedného bieleho papiera si spravíme harmoniku. V polke papiera túto harmoniku prepolíme. Na každý koniec nakreslíme a vyfarbíme pávie oko. Z tohto nám vznikne chvost páva.  

Z druhého papiera si vystrihneme telo. Tento papier prepoľte a dve časti zlepte, aby telo bolo pevnejšie a držalo tvar. Poprípade, keď máte so sebou tvrdí papier, použite ten. Telo páva musí mať hlavu so zobákom a dlhší krk a telo. Môžete si pomôcť videom ako nakresliť labuť z čísla 2. Len krk necháte rovný. Telo a tvar páva dotvoríme dokreslením zobáka, očí, krídla. Na koniec tela nalepíme veľký páví chvost.  

Dúfam, že Vám náš výber rýchlych a jednoduchých aktivít pomohlo a zabavia vaše detičky na dovolenke. 

*****************************************************************************************************************************

How to entertain a child on vacation – simply and quickly 

Activities for every child 

Like many of you, who don’t want to needlessly carry a million things on vacation, so I have prepared this article for you on how to entertain your child on vacation. You don’t need to take a lot of creative material. White paper and a few pencils will be enough. 

I bring you some tips and inspirations, they have been a successful here, so I believe they will please you too. 

You’ll need: 

Plain white paper 

A pencil 

If you can fit colored pencils or markers, we have such a travel case, a very good thing, we will present it to you in the next story on our social networks 

Glue 

Scissors 

Enjoy the following activities: 

A refreshing summer drink 

Cut out the shape of any glass from plain white paper. Cut out ice cubes, strawberries, blueberries, blackberries, lemons, limes from the rest of the paper – whatever you can think of. If you don’t have a straw – just cut out a strip of paper. 

Tip: – I used make-up remover pads on the limes and lemons and the children drew on them with markers 

You can draw on anything, either with crayons or markers, what you have available. And at the end, you stick it to the glass. Fun guaranteed. 

Draw me 

You’ll need: 

Plain paper 

A pencil 

Fold the paper into two parts. Draw a part of the picture on one half. Choose the picture according to the child’s age. For the smallest children, simple pictures – for example: sun, drop, heart, and for older more demanding ones – butterfly, house, figure. On the second half of the paper, the child must complete this picture, that is, draw exactly the same thing as they can see on the other half. 

Of course, the children can color the picture afterwards. 

Counting 

You’ll need: 

Plain white paper 

A pencil 

Colored pencils/markers 

Draw a flower on paper and write a number inside the flower. This number shows the number of leaves that the child has to draw on the stem. You can also do it so that they have to draw the petals too. Subsequently color the picture. 

You can do the same with a cloud. 

Draw a cloud, write a number in it, and the child must draw the exact number of drops as written in the cloud. 

For smaller children, you only give numbers 1-5 and help them create leaves, petals or drops. 

For older children, you can also write calculations inside the flower or cloud, it will be more challenging.  

Paper peacock 

You’ll need: 

Plain white paper 

Colored pencils/markers 

We will make an accordion out of one piece of white paper and then fold it in the middle. Draw and color a peacock eye on each end. This will make the peacock’s tail. 

Cut the body out of the second paper. Cut this paper in two and glue the two parts to make the body stronger and hold its shape. If you have hard paper with you, use that. The body of the peacock must have a head with a beak and a longer neck and body. You can help yourself with a video on how to draw a swan from number 2. You just make the neck straight this time. Complete the body and shape of the peacock by drawing the beak, eyes and wings. Finally, glue a large peacock tail at the end of the body 

I hope that our selection of quick and easy activities will help you and keep your kids entertained on vacation. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.