Activities for kids

Why are creative activities beneficial for children?

For children, creative activities are very necessary; thanks to them they develop fantasy, imagination, creativity, fine motor skills and autonomy. They like having fun with activities making them happy and putting  a smile on their faces. Children are naturally playful, so we should not  suppress this, so they can further develop their playfulness.

Children love to engage in all activities. I see this on my little daughter as, in her 7 months, she hankers for colorful things. She does not care if she becomes dirty, or what she creates. She enjoys touching them, exploring them. And when she sees that something is coming about, the joy in her eyes is indescribable. Of course, every time seems to finish she applauds herself. Children love to be praised for their own unique creations.

I recommend children to do activities that result in their own, original creations. I teach them to use different materials and techniques, but it is important to let them have their children’s creativity and leave their own view on the objects to them.

 

Prečo sú tvorivé aktivity pre deti dôležité?

Pre deti sú tvorivé aktivity veľmi potrebné, práve vďaka nim si rozvíjajú fantáziu, predstavivosť, tvorivosť, jemnú a hrubú motoriku, samostatnosť. Radi majú činnosti, ktoré ich bavia, robia šťastnými a vyčaria im úsmev na tvári. Deti sú prirodzene hravé, preto to netreba v nich potláčať, naopak túto hravosť ďalej rozvíjať.

Deti sa radi zapájajú do všetkých činností. Vidím to aj na mojej malej dcérke ako v 7. mesiacoch baží a piští, keď zbadá farby. Vôbec ju nezaujíma či bude z toho špinavá, alebo, čo vytvorí. Baví ju dotýkať sa toho materiálu, skúmať ho. A keď vidí, že niečo z toho vzniká, tá radosť  v jej očkách sa nedá popísať. Samozrejme si vždy, keď skončí zatlieska. Deti sa radi pochvália, so svojím vlastným jedinečným výtvorom.

Rada robím s deťmi aktivity, ktorých výsledkom je ich vlastný, originálny výtvor. Učím ich používať rôzne materiály a techniky, ale dôležité je nechať tú ich detskú tvorivosť a pohľad na vec na nich.