10 +1 DIY Christmas Ideas – tips how to create with kids

10 + 1 Christmas Ideas

I remember that as a small child I was always super excited about this Christmas season. The magic of Christmas possesses something so unique it’s literally magical. I am very fond of coming up with Christmas activities and preparing for this year’s coming of Christmas is even more charming as our creative Vivien hugely contributes to the atmosphere.

Spomínam si, že ako malé dieťa som bola vždy nadšená z vianočného obdobia. Čaro Vianoc v sebe skrýva niečo tak jedinečné, doslova až magické. Tvorenie vianočných aktivít mám veľmi rada a samotná príprava na príchod Vianoc je tento rok o to čarovnejšia nakoľko do našej zbierky svojimi výtvormi prispeje k tejto atmosfére aj naša kreatívna Vivien.

 

1.

Paper Christmas tree

Two nearly one-year-old children for one mother were creating paper Christmas trees. Paper art is one of the most popular children’s activities.
The kids were very skillful, only needed to show them how to do it. Then they did a great job.

Papierové vianočné stromčeky

Dve skoro ročné deti na jednu mamu tvorili papierové vianočné stromčeky. Tvorenie z papiera patrí medzi veľmi obľúbené detské aktivity.

Detičky boli veľmi šikovné, len im bolo treba ukázať, ako na to. Potom im to išlo od ruky.

 

 

Mom in action:

Mama v akcii:

 

More of creating with kids on our website: www.creativevivien.com

Viac k tvoreniu s detičkami nájdete na našej stránke: www.creativevivien.com

 

2.

Christmas tree

Inspirations for making Christmas decorations are aplenty. We bring you a tip for creating another Christmas tree, which can also serve as a Christmas tree decoration.
Even smallest children can handle these activities, of course, with your help. You can find detailed instructions on our site.

Vianočný stromček

Inšpirácií na výrobu vianočných ozdôb je pomerne dosť. My Vám prinášame tip na vytvorenie ďalšieho vianočného stromčeka, ktorý môže poslúžiť aj ako dekorácia na vianočný stromček.

Tieto aktivity zvládnu aj najmenšie deti, samozrejme s Vašou pomocou. Podrobný návod nájdete na našej stránke.

 

3.

Christmas Gingerbread

We also got into baking this Christmas season, and although that wasn’t our first baking, but first gingerbread. Vivien decided to help and we created these loving, delicious gingerbread men.

Vianočné medovníčky

Aj my sme sa v toto vianočné obdobie pustili spoločne do pečenia. Síce to nie je naše prvé pečenie, ale medovníčky sme spolu piekli po prvýkrát. Vivien sa rozhodla pilne pomáhať a vytvorili sme si týchto milých, chutných medovníkových mužíčkov.

 

4.

Cheap paper template

Making your own templates takes you a bit more time, but the joy in children’s eyes at creation is worth it. Templates are cheap and reusable. The advantage is that, when creating with smallest children, they almost do not move and hold their shape in the movements of the child’s hand. Plates will fit in one another.

Lacné papierové šablóny

Výroba vlastných šablón Vám síce zaberie troška viac času, ale tá radosť v detských očiach pri tvorení stojí zato. Šablóny sú lacné a opäť použiteľné. Výhodou je, že pri tvorbe s najmenšími deťmi sa skoro vôbec nehýbu a držia svoj tvar pri pohyboch detskej ruky. Tanieriky jeden do druhého skvele zapadnú.

 

5.

Healthy vegetable penguins

Healthy eating for the little ones, which must be there on any table – healthy, tasty, vegetable penguins. The preparation of penguins is a bit lengthy and demanding, but the result itself is worth it. Prepare them with carrots, black olives and mini mozzarella.

Bon appetite!

Zdraví zeleninoví tučniaci

Zdravé jedenie pre najmenších, ktoré nesmie chýbať na žiadnom stole, zdraví, chutní, zeleninoví tučniaci. Príprava tučniačikov je síce zdĺhavejšia a náročnejšia, ale samotný výsledok stojí zato. Vytvoríte ich pomocou mrkvy, čiernych olív a mini mozzarelli.

Dobrú chuť!

 

6.

Christmas Baubles – Mother and daughter

With winter time coming, let’s bring some of this winter weather indoors. Children love painting so show them different ways of painting and make winter fun.

With this activity, we’ve experienced a good time and lots of fun with creative Vivien. She played with the adorned baubles for at least 2 hours after the paint had dried out. She was very enthusiastic about them. Christmas Baubles – Mother and daughter, however, will end up on a Christmas tree.

 

Vianočné gule – Mama a dcéra

S prichádzajúcim zimným obdobím si prinesieme trochu z tohto zimného počasia aj do vnútra. Deti majú radi maľovanie. Ukážte im rôzne spôsoby maľovania a urobte si zábavnú zimu.

Pri tejto aktivite sme s kreatívnou Vivien príjemne strávili voľný čas a veľa sa nasmiali. S ozdobenými guľami sa hrala ešte minimálne 2 hodiny, samozrejme po uschnutí farieb na guli. Veľmi sa z nich tešila. Ozdôbky, samozrejme, ale poputujú na stromček.

 

7.

3 – D Christmas tree

Let’s make a 3-D Christmas tree together. It’s a great way to create an imaginative game where you can practice fine motor skills. And, of course, at the same time we make home Christmas decorations.

The preparation and the activity itself is actually very easy. You only need a few items.

 

3–D vianočný stromček

Poďme si spoločne urobiť 3-D vianočný stromček. Je to skvelý spôsob ako si vytvoriť nápaditú hru, pri ktorej si precvičíme aj jemnú motoriku. A samozrejme si spravíme domácu vianočnú výzdobu.

Príprava a aj samotná činnosť je veľmi ľahká. Potrebujete len zopár kúskov materiálu.

 

 

8.

Painted candlestick

Painted candlestick is a little thing that will create a pleasant atmosphere. Creative Vivien has mastered glass painting to excellent. It was a two-day action, but it was more fun.

Maľovaný svietnik

Maľovaný svietnik, je maličkosť, ktorá Vám vytvorí príjemnú atmosféru. Kreatívna Vivien zvládla maľovanie farbami na sklo na výbornú. Bola to síce dvojdňová akcia, ale o to zábavnejšia.

 

9.

Winter picture

Winter has its charm. It colder outside and dark comes much sooner, so we have to do a lot of creative activities indoors. Make use of time with your kids. With this activity, you will be very entertained and relaxed.

Zimný obraz

Zima má svoje čaro. Vonku sa síce ochladilo a je skôr tma, preto musíme veľa tvorivých aktivít robiť vo vnútri. Využite aktívne čas so svojimi ratolesťami. Pri tejto aktivite sa skvele zabavíte a oddýchnete si. Poďte si s nami vyrobiť zimný obraz.

 

 

10.

Hoarfrost on branches

Hoarfrost, is the white 🙂 frozen layer on branches, trees, grass that we can see often in winter. These are ice crystals that have come about by water vapor freezing. A typical winter charm for us. It is wonderful how beautifully can winter paint the nature. Everything is suddenly magnificently white and peaceful. Just imagine a frozen rose hip, with the red frozen hip gently shining through.

So let’s do it and make the winter hoarfrost on branches.

Srieň na konároch

Srieň, je to biele 🙂 zamrznuté na konároch, stromoch, tráve,  čo vídavame v zime. Sú to ľadové kryštáliky, ktoré vznikli zamŕzaním vodnej pary. Pre nás typické čaro zimy. Je nádherné, ako krásne dokáže zima pomaľovať prírodu. Všetko je zrazu krásne bielučké, pokojné. Len si predstavte, zamrznutý šípkový ker, z ktorého jemne presvitá červená zamrznutá šípka.

Tak poďme na to a vytvorme si zimnú srieň na konároch.

 

 

11.

Winter candlestick

We have slowly moved into winter and our creations have begun to focus more on winter creative activities. Again we have thought up an activity that is not costly, but a lot of fun and usable at every age / month of the child. So come with us to create a winter candlestick.

Zimný svietnik

Opäť sme vymysleli aktivitu, ktorá nie je cenovo zaťažujúca, je zábavná a použiteľná v každom veku/mesiaci dieťaťa. Tak si poďte s nami vytvoriť zimný svietnik pomocou zubnej pasty. Vôňa po zubnej paste zaručená.

 

Pleasant Creation!

Príjemné tvorenie!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.